Duurzame energie en de spotmarkt

Duurzame energie is de toekomst. De druk op het sluiten van kolencentrales neemt toe en de windmolen- en zonnepanelenparken zullen in aantal toenoemen. Dit heeft een groot effect op de koersen van de spotmarkt.

Tijdens de Coronacrisis bijvoorbeeld was er weinig vraag naar energie, maar was door vooral de grote hoeveelheid zon een oog aanbod.

Onzekerheid van duurzame energieproductie

Duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, leveren niet constant dezelfde hoeveelheid energie. Soms wordt er erg veel geproduceerd en ontstaan er overschotten (bij bijvoorbeeld harde wind of een lange periode van zon), maar er kan ook sprake zijn van een tekort door weinig wind en zon. Dit is niet altijd even voorspelbaar en dit beïnvloedt de energiemarkt en de energieprijzen die u als zakelijke afnemer betaalt.

Tijdens de Coronacrisis bijvoorbeeld was er weinig vraag naar energie, maar was door vooral de grote hoeveelheid zon een oog aanbod. Dit zorgde voor veel schommelingen op de beurzen en zelfs een volledige dag van negatieve energieprijzen. Zoiets is nog nooit eerder voorgekomen.

 

Wat betekent dit voor de zakelijke energieafnemer?


Zoals gezegd zorgt de toename van het marktaandeel van duurzame energie voor meer hoge pieken en lage dalen op de spotmarkt. Een slimme en tactische inkoper kan hiervan profiteren. Toch kan het ook hogere risico’s met zich meebrengen. Wanneer u betaalt voor uw energie via een maand gewogen gemiddelde, zal dit risico afnemen. Wij vertellen u graag hoe u hiervan kan profiteren.