Duurzame energie is de toekomst. De druk op het sluiten van kolencentrales neemt toe en de windmolen- en zonnepanelenparken zullen in aantal toenemen....